Dansk Akvarium
item1
item3a1a2
item3g2
item3c1b
item3d1b
item3e1b
item3f1a
item3f1a1
titleBarWhite

Så er der kommet liv i akvariet!

Til at starte med fandt jeg nogle pæne sten på Metro-byggepladsen i Nørrebroparken, vaskede dem og lagde dem i baljen. Derefter gik turen til Gentofte sø, hvor der blev hentet lidt planter og en masse snask fra bunden, hvoraf en stor del var gammel førne med masser af liv i. Jeg så også en større forsamling af vandlopper, der "sværmede" ved bredden. De blev også fyldt i et syltetøjsglas. Så gik turen videre til Frederiksdal ved Furesøen og tilsidst til beton-åerne ved DR Byen, hvor der var mulighed for at indsamle bundplanter.

fangst
item3a1a2a

240L ferskvand
ca.
22 grader
2x T8 30W rør
Cirkulationspumpe

3 stk. aborre
Og en masse snegle.

Resultatet blev, for planternes vedkommende: Kransnålealger (Chara sp.), Tornfrøet Hornblad (Ceratophyllum demersum), Smalbladet vandpest (Elodea nuttallii), Tusindblad (Myriophyllum sp.), Børstebladet Vandaks (Potamogeton pectinatus), Korsandemad (Lemna trisulca), Liden Andemad (Lemna minor) og noget jeg vil skyde på er submerse blade fra en eller anden vandranunkel.

Alle planterne var i en tydelig vintertilstand, hvor de var lidt brune og blege, men efter et par dage i det varme akvarium, begyndte de at skyde pæne friskgrønne skud. Efter et par uger ser de stadig ud til at klare sig fint.

(Klik for større billede)
 

Det eneste jeg er lidt ked af er, at der ikke ser ud til at være kraftigt nok lys i akvariet, da planterne bliver meget lange og tynde. Det skyldes nok, at min lampe (2x T8 30W lysstofrør) lige nu er hævet ca. 40-50 cm over akvariet, for at undgå unødig varme og algevækst på glasset. Det kunne godt være, at jeg snart bliver nødt til at kigge på en anden belysningsløsning, f.ek.s noget LED-lampe agtigt, for at få et lavere W-forbrug og mindre varmeafgivelse til vandet. Lige nu ligger vandet stabilt på 18-20 C og jeg vil helst ikke højere op i temperatur.

Med hensyn til dyrene, så var der virkelig gevinst i den bunke førne fra Gentofte sø. Kort tid efter grumset havde lagt sig, begyndte det at myldre frem med dyr. Der kan bl.a. nævnes Vandlopper (cyclops sp.), Bugsvømmere (Corixidae), Rød Kuglevandkalv (Hyphydrus ovatus), Vandbænkebider (Asellus aquaticus), Posthornsnegl (Planorbarius corneus), 2-3 andre ubestemte sneglearter, Fimreorme (Turbellaria), Igler (Hirudinea), Husbyggende Vårfluelarver (Trichoptera), Døgnfluelarver (Ephemeroptera) og midt i det hele sad en flot larve af en Rødøjet Vandnymfe (Erythromma najas).

posthornsnegl vandbnkebider

Posthornsneglens hus måler 2,5 cm i diameter.
 

Vandbænkebider (Asellus aquaticus).
 

Alle vandlopperne var med ægsække og der gik ikke mange dage før de satte sig på glasset, hvor man kunne se ægsækkene blive levende og sprede sig ud i vandet. Efter det, var vandet i det øverste lag helt grumset af små glasagtige vandloppelarver. Disse er dog, som ugerne er gået, blevet reduceret lidt, nok pga. pumpen og vandskift. Lige nu har jeg tidsindstillet pumpen, så den kører i 15 min. hver 4 time. Min teori er, at det reducere mængden af zooplankton, der bliver suget ind.

cyclops

Vandlopper (cyclops sp.) med ægsække.
 

Bugsvømmerne startede allerede med at "synge" højlydt efter et par timer og blev ved i et par uger. Lige nu synger de stort set ikke mere. Det er det samme mønster, som de 2-3 andre gange jeg puttede bugsvømmere i mit gamle akvarium. Jeg ved ikke hvad det skyldes, måske er de territoriale (bortset fra de ikke ser det mindste aggressive ud over for hinanden). Ifølge Ill. Videnskab, er det for at tiltrække hunner, men det svarer jo ikke på, hvorfor de først synger helt vildt i 14 dage, efter man har puttet dem i et akvarium, for så at stoppe helt.

bugsvmmercorixidae

Bugsvømmer (Corixidae).
 

Der er to styk Rød Kuglevandkalv og de har ikke spildt tiden. De fiser rundt i akvariet og er gentagne gange blev set parre sig. I dag opdagede jeg så deres karakteristiske zebrastribede larver svømme rundt i akvariet. Det kan jo godt være fra nogle æg, der har været med i førnebunken, men hvis det er afkommet fra de to voksne individer, så kan jeg regne ud, at der snart kommer rigtig mange af dem i akvariet.

To Rød Kuglevandkalve parrer sig, efterfulgt af et lille klip af deres afkom.
 

Vårfluelarverne har det også rigtig godt. 3-4 af dem er blevet rigtig store og deres huse måler omtrent 2,5 cm i længden og 1 cm i diameter. De bidrager med et underholdende indslag, når man sidder og følger med i deres kvaler med at få slæbt deres kæmpehus rundt i akvariet.

Vårfluelarve på vandring med sit hus.
 

Vandnymfelarven så vi siddende på en sten den første dag, men siden har vi ikke set den. Vi tænkte, at den nok ikke kunne klare det og var kradset af, men pludselig en dag efter nogle uger hørte min kæreste en flaksende lyd i stuen og så var mysteriet løst.

vandnymfelarve
vandnymfemaria

Da det nok var for koldt at sætte den ud i naturen, beholdt vi den i et terrarie. Desværre kunne vi ikke rigtig få den til at spise (vi prøvede med noget møl-agtigt, som nok også var klækket fra akvariet), men efter en uges tid døde den og er nu en del af vores samling af nålede insekter.

Rødøjet Vandnymfe (Erythromma najas).
(klik for større billede)
 

fotografen

Fotografen finder små dyr på glasset.
 

Resten af dyrene har det også fint og man kan bruge timer på at sidder foran akvariet og følge med. Ved første øjekast ser der jo helt tomt ud, men så opdager man at det kribler og krabler over det hele og alt er levende.
 

 

Nikolaj H. Correll

Marts 2012

Kontakt Bloggen Idéfasen item3a6b item3g2 Februar 2012 item3a2a2 item3c1b Marts 2012 item3a3a2 item3d1b April 2012 item3a4a2 item3e1b Maj 2012 item3a5a1 item3f1a Juli 2012 item3a5a1a item3f1a1