Dansk Akvarium
item1
item3a1a2
item3g2
item3c1b
item3d1b
item3e1b
item3f1a
item3f1a1
titleBarWhite

Så kom der endelig fisk i akvariet!

Fiskene
En sen nattetime tog vi ud til betonkanalerne på Amager fælled over for DR byen. Tænkt at man kun 2 km fra rådhuspladsen i København, kan finde et vandhul fyldt med kvækkende grønne frøer, nattergale i hober og en enkelt rørdrum. Her har jeg tidligere fanget mange hundestejler. Min erfaring siger mig, at det er nemmest at fange dem om natten, da de ikke kan se, at man nærmer sig og så står de typisk og sover helt inde i hjørnerne ved betonkanten. Dette gør dem utroligt nemme at fange med net og jeg har oplevet, at et enkelt træk i 2009 indeholdt over 50 hundestejler. Så heldige var vi dog ikke denne gang. Vi endte med at tage 12 nipiggede hundestejler (Pungitius pungitius) med hjem. Hundestejler er i parringstiden stærkt territoriale og har man flere, så risikerer man let, at de hele tiden jagter hinanden rundt i akvariet.

item3a1a2a

240L ferskvand
ca.
22 grader
2x T8 30W rør
Cirkulationspumpe

3 stk. aborre
Og en masse snegle.

Som bonus fangede vi en guldfisk(!), som vi smed ud igen. De er tilsyneladende ikke så sjældne i søer, hvor der bor mennesker i nærheden. Folk har det åbent bart med at smide deres guldfisk ud, når de ikke gider at have dem mere. Det er ikke det store problem for økosystemet, da guldfisk bare er en fremavlet mutation af sølvkarussen, der trives fint og uden at gøre den store skade i naturen. Og oftest bliver guldfiskeudgaverne af sølvkarusserne lyn hurtigt selekteret væk, da deres orange farve gør dem til et let bytte for fiskehejrer. Dog kan man nogen gange være heldig at fange en sølvkarusse, der stadig har guldfisketræk, så som lange haler eller abnorme øjne. Denne her guldfisk var dog kun med et svagt orange skær.

slvkarusse

Da vi kom hjem, begyndte den store lusekur. Jeg har tidligere oplevet, at hundestejler fra det vandhul kan være helt besat med karpelus (Agulus foliaceus), hvilket i dag ingen undtagelse var. Disse små krebsdyr (2-3 mm) sidder fast på siden af fiskene og suger blod, samtidig med at de sprøjter en svag lokalbedøvende gift ind. På større fisk er dette ikke det store problem, men på hundestejler skal der ikke mange karpelus til, før fisken bliver slået ihjel af giften.

pungitiuspungitiusmaj20121

Så frem med kæmmepincetten! Hver hundestejle blev løftet op i halen, fik pillet lusene af og så sat over i en ny beholder. Dette arbejde stresser fiskene temmeligt meget og normalt går 1/3 af dem til kort tid efter, men denne gang overlevede de alle sammen. Dog besluttede jeg at aflive to af dem, da de havde store bylder, der indeholdt parasitiske orme.

Det endelige resultat blev 10 stk. nipigget hundestejler som nye beboere i akvariet. To af dem var de største nipiggede hundestejler jeg nogen sinde har set. De var begge præcis 70 mm lange, og det er i følge Atlas Over Danske Ferskvandsfisk også maksimalmålet for denne art i Danmark.

pungitiuspungitius70mm
frigivelse1 frigivelse3 frigivelse6
frigivelse7

Tidligere havde jeg pumpen kørende i 15 min. pr. time, men da jeg kiggede i akvariet efter hundestejlernes første overnatning, så jeg, at de alle stod i overfladen på en lettere unaturlig måde. Jeg konkluderede hurtigt, at det måtte skyldes iltmangel og fik sat pumpen til at være tændt og slukket i et 15 min. interval i dagtimerne og konstant tændt om natten, hvor planterne også respirerer. Det hjalp. Efter det svømmende de uden problemer rundt ved bunden, som deres normale adfærd er.

De fleste af hundestejlerne faldt hurtigt til. De accepterede hurtigt, at deres verden var begrænset af en glasrude, i modsætning til den regnløje jeg havde i mit gamle akvarium. Den forstod aldrig det der koncept "glas" og stod i et helt år og svømmede op og ned i et hjørne. Den endte så også med at begå selvmord ved at hoppe ud over kanten. Nogle fisk er bare kvikkere end andre.

iltmangel

Iltmangel den første dag
 

Fra første dag startede "hundetræningen", som bestod i at tromme sagte på glasset, når hundestejlerne skulle fodres. Denne simple øvelse er slags gentagelse af Pavlovs hundeforsøg og i løbet af en uge eller to, har man skabt en betinget refleks hos dem. Trommer man lidt på glasset, så har man hele flokken stående ud for sine fingre sekundet efter, alle med strittende pigge.

Desværre fandt de to store sig aldrig til rette. De blev aldrig tamme og fik sjældent noget at spise. Jeg opdagede efter en uges tid, at de begge havde en udbredt svampeinfektion ved haleroden. Den spredte sig hurtigt op i finnerne og efter en uge mere var de begge døde. Desværre havde denne svampeinfektion også spredt sig til de andre fisk og efter en måned var de alle døde. En enkelt nåede dog at benytte sig af aktiv dødshjælp, da den en nat hoppede ud over kanten. Noget jeg ellers aldrig har oplevet hundestejler gøre.

ddhundestejle

Hundestejlen, der begik selvmord
 

De andre dyr
Ja, hvordan gik det så de andre dyr? Der var liv og glade dage før hundestejlerne kom til. Det vrimlede med vandbænkebidere på glasset og de øverste vandlag var tætte af dafnier. Dette fik hundestejler lynhurtigt lavet om på. De elsker den slags smådyr, som var akvariets hidtidige beboere og efter et par dage var alt bevægeligt liv, på nær snegle, fuldstændig støvsuget væk.

Dette var også meningen, da min tanke var, at hundestejlerne skulle overtage akvariet. Lige som jeg havde tænkt mig, at nogle større rovfisk skulle overtage akvariet, mens der stadig var hundestejler i. Dette er jo så desværre ikke muligt, da de alle er døde af sygdom.

varfluelarvemaj12

Vårflue på vej ud af puppen
 

Planterne
Med hensyn til planterne, så går det fint. De børstebladet vandaks er begyndt at få grønligere farver, i stedet for den der vinterblege farve de havde før. Jeg har også hentet lidt flere kransnålealger, som dog ikke er kommet med på statusbilledet.

Det ser ud til, at de første kransnålealger, jeg hentede, er begyndt at skrumpe lidt, efter at have haft en kraftig vækst. Et mønster jeg også bemærkede i mit gamle akvarium. Jeg tvivler på, at det kan skyldes mangel på kalk, da jeg bruger vand fra hanen og det er så kalkrigt, at man næsten kan høre tavlekridtet i vasken. Derimod mistænker jeg igen lyset for at være den afgørende faktor.

nyekransnalealger1

Hundestejlerne ved de nye kransnålealger
 

Efter den triste afslutning på hundestejlerne, satte jeg akvariet lidt på standby i juni. Min tanke var egentlig først at finde nogle nye hundestejler igen efter sommerferien, men i starten af juli fik jeg en uventet gave.

Mere om det i næste opdatering.

 

Nikolaj H. Correll

Juli 2012

Kontakt Bloggen Idéfasen item3a6b item3g2 Februar 2012 item3a2a2 item3c1b Marts 2012 item3a3a2 item3d1b April 2012 item3a4a2 item3e1b Maj 2012 item3a5a1 item3f1a Juli 2012 item3a5a1a item3f1a1