Dansk Akvarium
item1
item3a1a2
item3g2
item3c1b
item3d1b
item3e1b
item3f1a
item3f1a1
titleBarWhite

Jeg har tænkt mig at starte et dansk ferskvandsakvarium op i mit 240L akvarium i stuen.

Min oprindelige tanke var at starte et dansk koldt brakvand / let saltvandsakvarium op, men da jeg stadig er studerende, har jeg ikke helt råd til det udstyr og strømforbrug der følger med dette. Men det er helt sikkert et projekt, jeg vil begive mig i kast med senere.

Derfor besluttede jeg mig for at starte med dansk ferskvand, da jeg har prøvet det før med succes og ved lidt om hvordan det skal køres. Dette er efter min erfaring også et ret nemt akvarie at holde, men mere herom senere.
 

item3a1a2a

240L ferskvand
ca.
22 grader
2x T8 30W rør
Cirkulationspumpe

3 stk. aborre
Og en masse snegle.

Mit gamle sø-akvarie april 2009
 

Sidst eksperimenterede jeg en del med forskellige mindre fisk og andre dyr, nogen med større succes end andre.
Nipigget hundestejle
(Pungitius pungitius) var fra start hovedbeboeren i akvariet og også det dyr jeg havde størst succes med. Dette er klart en anbefalelsesværdig underholdende fisk og utrolig let at holde.
 

En kort video jeg optog af en han, der samler materiale til redebygningen
 

Mit udgangspunkt er et 240L akvarium med en cirkulationspumpe og to T8 rør over. Temaet skal være dansk ferskvandssø med tilhørende danske vandplanter og dyr.

Planter
Jeg har i mit gamle akvarium erfaret, at danske vandplanter kan være svære at få til at gro permanent indendørs, dels er nogle af dem enårige eller "visuelt enårige" (dvs. de er visnet stærkt tilbage en del af året), og dels er mange danske vandplanter tilpasset søer, hvor sigtbarheden er meget dårlig og derfor gror de hurtigt mod overfladen, hvorefter de lægger sig der og prøver at udskygge andre bundplanter. Dette ser bare ikke særlig pænt ud i et akvarium.

I det gamle akvarium måtte jeg efter noget tid kaste håndklædet i ringen og købe nogle planter i en butik, som bare ligner danske vandplanter, så hundestejlerne havde noget ordenligt at gemme sig i.

På trods af dette har jeg nu alligevel tænkt mig at gøre forsøget igen og gå 100% dansk fra start.

Mit gamle sø-akvarie april 2009
 

Dyr
Sidst havde jeg som sagt hundestejler som hovedbeboeren. Oveni havde jeg også nogle småskaller
(Rutilus rutilus) og en løje (Alburnus alburnus) på et tidspunkt. Skallerne røg hurtigt ud, da de åd alle planterne. Hvis man skal have skaller, som i øvrigt er en rigtig flot fisk i et akvarium, så skal man have en kraftig plantetilvækst, for at akvariet ikke pludselig ligner en stubbemark.

Jeg startede også ud med at have diverse vandinsekter, bl.a. bugsvømmere (Sigara striata), rygsvømmere (Notonecta glauca), en stavtæge (Ranatra linearis) og en skorpionstæge (Nepa cinerea). Bugsvømmerne er virkelig hyggelige og "synger" lige som græshopper. Dette høres bedst om natten, når der er helt stille. Desværre er de ret små og bliver hurtigt hakket i stykker af en nysgerrig hundestejle. De tre andre vandinsekter er alle rovdyr og selvom de er mindre end en hundestejle, holder det dem ikke tilbage for at nakke en om dagen. Stavtægen og skorpionstægen sidder nu pænt nålet ved siden af min sommerfuglesamling, som tak for at æde mine hundestejler.

Denne gang har jeg tænkt, at mit mål skal være lidt større rovfisk, f.eks. aborre (Perca fluviatilis) eller gedde (Esox lucius), men vil starte langsomt op på nogle lavere trin i fødekæden.

 

Næste indlæg kommer, når akvariet er ved at blive bygget op.
 

 

 

Nikolaj H. Correll

Januar 2012

Kontakt Bloggen Idéfasen item3a6b item3g2 Februar 2012 item3a2a2 item3c1b Marts 2012 item3a3a2 item3d1b April 2012 item3a4a2 item3e1b Maj 2012 item3a5a1 item3f1a Juli 2012 item3a5a1a item3f1a1